ᐈ 🤩 Million Meaning in Marathi | मिलियन मराठीत अर्थ;Million Meaning in Marathi | मिलियन मराठीत अर्थ; | 1 Million in Rupees, Lakhs and Crores in Marathi1 Million Means

Pronunciation

million - mil-yuhn - /ˈmɪljən/


Meaning of Million in Marathi

दहा लाख


Million Meaning in Marathi | मिलियन मराठीत अर्थ;

मिलियन ही संख्या 1 आणि त्यानंतर 6 शून्य आहे

(किंवा)

1 मिलियन म्हणजे हजार आणि हजारांचे उत्पादन

म्हणजे 1,000 * 1,000 = 1,000,000.

"मिलियन" हा शब्द इटलीच्या सुरुवातीच्या मिलियन (आधुनिक इटालियन भाषेत मिलेन) पासून आला आहे, हजारो, "हजार", आणि वाढीव प्रत्यय - एक. हे संक्षिप्त रूप एम.

1 मिलियन आकडेवारी = 1,000,000

संख्या 1 मिलियन = 1,000,000

मिलियन मध्ये एकूण शून्य = 6 म्हणजे 3 शून्यांचे 2 सेट

1 मिलियन वैज्ञानिक संकेत = 1 * 106 = 106

रोमन संख्या 1 मिलियन = Mआंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय क्रमांकन प्रणाली

आंतरराष्ट्रीयभारतीयआकडेवारी
युनिट्सयुनिट्स1
दहापटदहापट10
शेकडोशेकडो100
हजारोहजारो1,000
दहा हजारोदहा हजारो10,000
शंभर हजारोलाख100,000
मिलियनदहा लाख1,000,000
दहा मिलियनकोटी10,000,000
शंभर मिलियनदहा कोटी100,000,000
बिलियनअरब1,000,000,000
दहा बिलियनदहा अरब10,000,000,000
शंभर बिलियनKharab100,000,000,000
ट्रिलियनTen Kharab1000000000000

1 Million in Lakhs in Marathi | लाखात 1 मिलियन

वरील सारणीतून, आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत 1 मिलियन भारतीय क्रमांकन सिस्टममध्ये 10 लाख एवढी आहे.

म्हणजे 1 मिलियन = 10 लाख

मिलियनLakhs
1 मिलियन10 Lakhs
2 मिलियन20 Lakhs
5 मिलियन50 Lakhs
10 मिलियन100 Lakhs
25 मिलियन250 Lakhs
50 मिलियन500 Lakhs
100 मिलियन1000 Lakhs
250 मिलियन2500 Lakhs
500 मिलियन5000 Lakhs
999 मिलियन9990 Lakhs

1 Million in Crores

From the above table, 10 Millions in International Numbering System is equal to 1 Crore in Indian Numbering System

i.e 10 मिलियन = 1 Crore (or) 1 मिलियन = 10 Lakhs = 0.1 Crores

मिलियनLakhsCrores
1 मिलियन10 Lakhs0.1 Crores
2 मिलियन20 Lakhs0.2 Crores
5 मिलियन50 Lakhs0.5 Crores
10 मिलियन100 Lakhs1 Crores
25 मिलियन250 Lakhs2.5 Crores
50 मिलियन500 Lakhs5 Crores
100 मिलियन1000 Lakhs10 Crores
250 मिलियन2500 Lakhs25 Crores
500 मिलियन5000 Lakhs50 Crores
999 मिलियन9990 Lakhs99.9 Crores

1 Million Dollars in Rupees in Marathi | रुपये मध्ये 1 मिलियन डॉलर्स

पैशाच्या रूपांतरणासाठी, आम्हाला 2 चरणांचे अनुसरण करण्याची आवश्यकता आहे

पाऊल 1: आम्हाला आधीच माहित आहे की आंतरराष्ट्रीय क्रमांकन प्रणालीत 1 मिलियन भारतीय क्रमांकन प्रणालीत 10 लाख इतके आहे. तर दिलेल्या लाखो लोकांना लाखो रूपांतरित करा

पाऊल 2: चरण 1 - वर्तमान डॉलर मिलियन लाखो.


उदाहरणासह हे समजून घेऊ या

a) रुपये मध्ये 1 मिलियन डॉलर्स

पाऊल 1: मिलियन लाखांमध्ये रूपांतरित करणे म्हणजे 1 मिलियन = 10 लाख

पाऊल 2: 1 जानेवारी -2021 रोजी 1 डॉलर्स = 73.092 INR

तर, 1 मिलियन डॉलर्स = 10 लाख * 73.092 = 730.92 लाख रुपये INR = 7.3092 कोटी = 7,30,92,000 INR

म्हणून, 1 मिलियन डॉलर्स = 7.3092 कोटी रुपये


b) 10 Million in Rupees | 10 Million Dollars in Rupees

पाऊल 1: मिलियन लाखांमध्ये रूपांतरित करणे म्हणजे 10 मिलियन = 100 लाख

पाऊल 2: 1 जानेवारी -2021 रोजी 1 डॉलर्स = 73.092 INR

तर, 10 मिलियन डॉलर्स = 100 लाख * 73.092 = 7309.2 लाख रुपये INR = 73.092 कोटी = 73,09,20,000 INR

म्हणून, 10 मिलियन डॉलर्स = 73.092 कोटी रुपये


1 Million is equal to in Marathi | 1 दशलक्ष इतके आहे

1 मिलियन म्हणजे 10 लाख

1 मिलियन म्हणजे 0.1 कोटी

1 मिलियन म्हणजे 0.001 बिलियन

1 मिलियन म्हणजे 0.001 अरब

1 मिलियन म्हणजे 0.00001 Kharab

1 मिलियन म्हणजे 0.000001 ट्रिलियन

1 मिलियन म्हणजे 1,000 हजारो

1 मिलियन म्हणजे 10,000 शेकडो


The Word "Million" in Example Sentences

1. It was the million dollar question.

2. Land on Mars, a round-trip ticket - half a million dollars. It can be done.

3. There are hundreds of millions of videos on YouTube.

4. Helium is present in the atmosphere, of which it constitutes four parts in a million.

5. Compared with 90.5 million sq.

6. They sell 100 million gallons of crude oil annually.

7. I have five million dollars.

8. If you won a 1 million dollars, what would you do?

9. There are more than millions of apps on playstore.

10. At least a hundred million websites are out there.


Click here

People also search for 1 Million Means like

million marathi, million meaning in marathi, 1 million in marathi, 1 million meaning in marathi, one million in marathi, meaning of million in marathi, million in marathi meaning, millions meaning in marathi, million ka marathi, 3 million meaning in marathi, marathi meaning of million, 1 million marathi meaning, million dollar meaning in marathi, milian ka marathi, 300 million meaning in marathi


What comes after Million?

Billion